Klachten voorkomen

Wanneer u (nagenoeg) helemaal van uw klachten af bent, is het logisch dat u zich afvraagt of deze tot het verleden behoren.

Of uw klachten definitief verholpen zijn, hangt af van de aard en de oorzaak ervan. Zijn zij bijvoorbeeld ontstaan door een verkeerde werkhouding of veel stress, waren zij langere tijd aanwezig, ernstig van aard of deden zij zich in het verleden al eerder voor, dan kunnen de klachten op een later tijdstip opnieuw optreden. Het is niet uitzonderlijk dat het huidige probleemgebied in de toekomst een zwakke plek blijft en dat in periodes van overbelasting, vermoeidheid en verminderde weerstand de klachten soms opnieuw kunnen opspelen.

Hoewel klachten niet altijd helemaal te voorkomen zijn, is er wel iets te doen aan de ernst ervan. Verreweg de meeste klachten bouwen zich in de loop van de tijd geleidelijk op. Periodieke controle werkt preventief en u kunt in overleg met de chiropractor uw behandelfrequentie bepalen. Zo kunt u uw klachten onder controle houden.

Wat kunt u zelf doen

  • Zorg voor een goede (werk)houding
  • Probeer op een gezonde manier met spanningen om te gaan
  • Neem voldoende rust
  • Zorg voor een gezonde levenswijze en een gezond eetpatroon
  • Beweeg elke dag minimaal 30 minuten
  • Vermijd zware fysieke belasting de eerste 24 uur na de behandeling
  • Drink dagelijks minimaal 1,5 liter water
  • Doe de oefeningen die uw chiropractor heeft voorgeschreven

Uiteraard kunnen niet alle klachten voorkomen worden, maar u kunt er zelf wel veel aan doen om ze onder controle te houden. Uw chiropractor zal u hierbij graag adviseren.