Beenbreuk - patiëntverhaal

zaterdag 21 december 2013

De moeder van de 6-jarig Erik vertelde tijdens de behandeling aan haar chiropractor over de beenbreuk van haar zoontje. Ze had het idee dat er iets niet in orde was.

Het ongeluk was ondertussen al even geleden. Erik was ondertussen uit het gips en alles zou weer voorspoedig moeten gaan. De behandeld arts in het ziekenhuis had gemeld dat hij niet meer terug verwacht werd voor controle. Zij vond zelf dat hij enigszins mank liep en met rennen kwam hij maar moeizaam vooruit. Moeder vroeg zich af of het zin zou hebben als de chiropractor er eens naar keek, of moesten ze gewoon geduld hebben en zou het vanzelf goedkomen?

Nu is het standaard zo dat er na het verwijderen van gips geen controle afspraak meer wordt gemaakt. In sommige gevallen wordt er voor het revalidatieproces fysiotherapie voorgeschreven, maar meestal is er geen vervolg. Dat betekent niet dat er nooit problemen of complicaties zijn. Maar in het algemeen wordt er verwacht dat bij aanhoudende pijn of klachten de patiënt de huisarts consulteert. Die bepaalt dan hoe er verder mee moet worden omgegaan.

Een chiropractor is met alle kennis van het bewegingsapparaat een uitstekende keuze om te consulteren als er problemen lijken te zijn ontstaan aan dat bewegingsapparaat. In dit geval was de bekkenfunctie van Erik dusdanig verstoord na het dragen van het gips en het lopen met loopgips, dat een normale loopgang niet meer mogelijk was. Met chiropractische behandeling werd de bekkenfunctie hersteld en was het loopprobleem verholpen. Inmiddels rent Erik weer als vanouds over het voetbalveld.

Herstel na een breuk is niet altijd een kwestie van bot dat weer aan elkaar groeit. Het niet gebruiken, of de tijdelijke veranderde belasting van een arm of been kan leiden tot functieverandering. Bijvoorbeeld door het lopen met een brace, mitella, of op krukken. Een chiropractor kan beoordelen of hier sprake van is en waar nodig het functioneren herstellen.