Spitten zonder spit

donderdag 21 maart 2013

Lente! Planten, dieren, mensen, allemaal krijgen we in het voorjaar meer levenskracht. Daarom is voor velen het voorjaar de tijd om weer lichamelijk in actie te komen. De tuin moet nodig onder handen genomen worden en de langere dagen nodigen uit om buiten te gaan bewegen. De overgang van een wat ingedut beweegpatroon in de winter en de plotselinge activiteiten in het voorjaar is soms lastig voor lijf en leden. Spit ligt op de loer….

Spit is een andere benaming voor plotselinge (acute) rugpijn, veelal gepaard gaande met verkramping van spieren. Deze spontane verkramping van spieren is vaak het resultaat van overbelasting van de rug (te vergelijken met kuitkramp). Een plotselinge verkeerde beweging kan ook zorgen voor irritatie van de gewrichten in de lage rug. Dit laatste heeft ook acute pijn met verkramping van de spieren tot gevolg, echter moet anders worden behandeld. Wanneer spit niet (correct) wordt behandeld kan dit resulteren in chronische klachten. De diagnose spit wordt vaak gegeven, maar is niet altijd specifiek.

Een chiropractor is in staat om te beoordelen welke weefsels en structuren betrokken zijn bij de pijnklachten. Wij kunnen adviseren wat de beste aanpak is. Ook als de klachten over lijken te zijn, is de oorzaak niet altijd verdwenen. De kans dat de rugpijn weer terugkomt is dan groot. Daarom is het belangrijk om uw rug altijd te laten controleren door een chiropractor na een aanval van acute rugpijn ter voorkoming van verdere klachten. Mocht u door spit getroffen worden, pak dan allereerst naar een ijspak.

Omdat voorkomen altijd beter is dan genezen, hieronder een aantal tips:

  • Bouw de activiteiten op en verdeel de werkzaamheden in stukken. Pauzeer regelmatig.
  • Let op uw houding. Ga liever op één knie zitten, niet op beide. Dit voorkomt dat u te ver naar voren gaat leunen en zo spieren en gewrichten overbelast. Een slechte houding leidt niet alleen tot rugklachten, het verergert ook bestaande klachten. Wissel regelmatig van houding.
  • Probeer tegelijk draaien en buigen te vermijden, bijvoorbeeld met harken of spitten.
  • Geregeld van kant wisselen tijdens het schoffelen en harken helpt overbelasting voorkomen.
  • Overbelasting van de rug zal klachten alleen maar verergeren. Wees daarom voorzichtig met tillen en vermijd bewegingen die pijn opwekken. Vraag om hulp als u zware dingen moet tillen.
  • Beginnende pijnklachten kunt u het beste koelen met een coldpack.
  • Zorg voor ontspanning door even op uw rug te gaan liggen met uw onderbenen steunend op een stoel, zodat uw heupen en knieën een hoek van 90° maken.

Rugklachten ontstaan lang niet altijd plotseling. Geleidelijke oorzaken zijn veel vaker een bron van irritatie, dan het bekende vertillen van onze rug. Bij geleidelijke oorzaken denken we aan ‘tijdbommen’ als: jaren achtereen op een slecht matras slapen, veelvuldig bukken, tillen zonder door de knieën te gaan of een permanent verkeerde houding bij zitten of staan. Enkele andere factoren die mede oorzaak kunnen zijn, zijn: onvoldoende lichaamsbeweging, langdurige spanningen of zwangerschap.

Laat eens vrijblijvend uw rug checken. Dan weet u hoe u ervoor staat. Mocht het nodig zijn, dan kan de chiropractor ingrijpen voordat pijn toeslaat. Onze rugcheck weken zijn hiervoor een uitgelezen mogelijkheid.