Verwijzing en rapportage

Huisartsen, specialisten (orthopeden en neurologen), fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals sturen vaak patiënten door naar onze praktijk. Het is echter niet noodzakelijk om doorverwezen te worden.

U kunt namelijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen om een afspraak te maken voor een eerste consult. Nadat de patiënt akkoord gaat, ontvangt een arts, fysiotherapeut of specialist een volledig verslag.

Als u betrokken bent geweest bij een ongeval of om een andere reden ziek bent en vertegenwoordigd wordt door een bedrijfs- en/of verzekeringsarts, ontvangt deze op verzoek en met uw toestemming ook een volledig verslag.

Röntgenfoto's

In sommige gevallen hebben we aanvullende informatie in de vorm van röntgenfoto's nodig. Vanwege de huidige wetgeving hebben we in onze praktijk geen apparatuur om deze zelf te maken. Daarom moeten we dit via de huisarts regelen. De huisarts zal op verzoek van de chiropractor een verwijzing verstrekken naar het ziekenhuis. Vaak zijn er al recente röntgenfoto's beschikbaar. In dat geval vraagt de patiënt of de praktijk deze op bij het ziekenhuis.

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bieden röntgenfoto's niet altijd de antwoorden op onze vragen over klachten. Een foto toont alleen structurele afwijkingen in twee dimensies. Het laat niets zien over hoe het betreffende gebied functioneert. Het probleem kan juist veroorzaakt worden door te weinig of te veel beweging van een gewricht of spier.