Vergoedingen chiropractie 2020

vrijdag 06 december 2019

Wilt u in 2020 goed verzekerd zijn voor chiropractie? Controleer dan goed uw nieuwe polis. Als u wilt overstappen naar een andere verzekering, dan moet u uw huidige zorgverzekering vóór 1 januari 2020 opgezegd hebben.

Hoeveel behandelingen krijg ik vergoed?
De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket. Op chiropractievergoeding.nl staan alle vergoedingen overzichtelijk naast elkaar.

Geen eigen risico
Ook in 2020 geldt voor chiropractie géén verplicht eigen risico van € 385! Het eigen risico geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering en dus niet voor zorg die door een aanvullende verzekering is gedekt. Dus voor chiropractische behandelingen wordt nooit uw eigen risico aangesproken.

Overstappen
Wilt u overstappen naar een andere verzekering? Zorg dan dat u uw huidige zorgverzekering uiterlijk 31 december 2019 schriftelijk opgezegd heeft.

Tip: geef in de opzegbrief specifiek aan dat u niet alleen uw basisverzekering opzegt, maar ook uw aanvullende verzekeringen! Vervolgens heeft u tot uiterlijk 1 februari 2020 de tijd om zich aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Uw nieuwe verzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari 2020.

Wist u dat u gebruik kunt maken van de overstapservice?
U hoeft uw oude zorgverzekering dan niet zelf op te zeggen. Dat doet uw nieuwe verzekeraar voor u. Let op: om gebruik te kunnen maken van de overstapservice moet u zich vóór 1 januari bij uw nieuwe verzekeraar aanmelden. Vergeet daarbij niet om aan te geven dat u gebruik wilt maken van de overstapservice!

Waarom overstappen?
Niets moet, maar eens per jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Ook al was u dat niet van plan, het loont zeker de moeite om uw nieuwe polis grondig te bekijken. U krijgt dit jaar niet automatisch dezelfde vergoeding als vorig jaar. Vergelijk uw oude polis met het nieuwe aanbod.