Wat is chiropractie

Chiropractie is een geneeswijze die zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algehele gezondheid. Hierbij staat de wervelkolom centraal.

De chiropractie kent een aantal belangrijke grondslagen waardoor het beroep zich onderscheidt van andere beroepen.

Behandelen als kern

Chiropractie is een vorm van geneeskunde. Centraal staat daarom ook het behandelen van patiënten. De behandeling is gericht op stoornissen in het functioneren van het bewegingsapparaat, in het bijzonder de wervelkolom, het zenuwstelsel en de effecten daarvan op de algehele gezondheid.

Wervelkolom en zenuwstelsel centraal

Chiropractie gaat ervan uit, dat de algehele gezondheid afhankelijk is van de werking van het bewegingsapparaat en het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel functioneert als informatieverwerkend en functiecoördinerend systeem.

Natuurlijke geneeswijze

Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze. De chiropractor maakt gebruik van typische chiropractische behandelmethoden. Het meest kenmerkend is een met de hand uitgevoerde chiropractische correctie: het toepassen van druk op een specifieke plek in een geleide richting, met als doel abnormale bewegingspatronen of bewegingsbeperkingen op te heffen.

Holistische benadering

De chiropractor kijkt naar de mens in zijn totaliteit en hanteert een holistische benadering van mens en klachtenbeeld. Hij richt zijn aandacht niet alleen op de geïsoleerde klacht of stoornis, maar de algehele gezondheid wordt beoordeeld. Het uitgangspunt is dat lichamelijke problemen of klachten gevolgen hebben voor het totale functioneren. De chiropractor kijkt dus naar de gehele gezondheidstoestand en leefgewoonten om de klachten aan te pakken.

De relatie met de patiënt

Elke patiënt is uniek en dezelfde klacht bij meerdere patiënten betekent niet per definitie dezelfde behandeling. Motivatie en inzet van de patiënt kunnen het resultaat van de behandeling mede bepalen. De patiënt wordt dan ook actief bij de behandeling betrokken.

De chiropractor

Een chiropractor is opgeleid om zelfstandig te diagnostiseren. Hij of zij maakt gebruik van diverse algemeen medische methodes en technieken, zoals bijvoorbeeld orthopedische en neurologische testen, röntgenologie, maar ook van speciale chiropractische technieken.